News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ Iphone11 ในกิจกรรม Thank You Campaign

ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ Line @bewell ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 5 มิ.ย. 63 ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์โดยการแจ้ง ชื่อ-นามสกุล สำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หลักฐานคำสั่งซื้อ และที่อยู่สำหรับการจัดส่งของรางวัล ได้ที่...

Read more

News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 8

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์ วันที่ 24 เมษายน 2563 50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง คุณพรกมณ เสวตบุตร...

Read more

News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 7

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์ วันที่ 17 เมษายน 2563 50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง คุณวรวรรณ ชลจิตต์...

Read more

News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์ วันที่ 10 เมษายน 2563 50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง คุณมฆวัน ภิรมย์ปาน...

Read more

News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์ วันที่ 3 เมษายน 2563 50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง คุณนิรุตต์ จงศร...

Read more

News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์ วันที่ 27 มีนาคม 2563 50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง คุณต้องตา ศรีบัวเผื่อน...

Read more

News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์ วันที่ 20 มีนาคม 2563 50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง คุณกรรณิการ์ ชาติไทย...

Read more

News

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับตั๋วชมภาพยนตร์ วันที่ 13 มีนาคม 2563 50 รางวัล รางวัละ 2 ที่นั่ง รวม 100 ที่นั่ง คุณวันวิสา มงคลสวัสดิ์...

Read more