Bewell Moisturizer&Relaxing Spray | สเปรย์อโรม่า ช่วยผ่อนคลาย

เมื่อทำงานนานๆ มักจะมีอาการปวดหลัง บ่าไหล่ ตึงกล้ามเนื้อ เพราะการนั่งทำงานนานๆโดยไม่ได้ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อมีความเครียด ปล่อยเอาไว้ อาจลุกลามกลายเป็น ออฟฟิศซินโดรม

นอกจากจะลุกขึ้นเพื่อยืดเส้น ยืดสาย ระหว่างการทำงานแล้ว การผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยสเปรย์สำหรับ Relax ก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้ช่วยลดอาการปวดเมื่อย และตึงของกล้ามเนื้อ