เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์บีเวล
Bewell Products Warranty

ด้วยประสบการณ์การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดูแลสุขภาพในการทำงานมายาวนาน Bewell ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านคุณภาพ และการบริการหลังการขาย เพราะเราให้ความสำคัญในทุกขั้นตอน การผลิต รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ การผลิต โดยผ่านกระบวนการการผลิต และการทดสอบการใช้งานจริงที่ได้มาตรฐาน เราจึงมั่นใจในคุณภาพสินค้า ยืนยันด้วยการรับประกันคุณภาพสินค้า (Limited Warranty) ซึ่งจะครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์ และข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้าภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน ดังนี้

 

การลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์

 • กรุณาลงทะเบียนรับประกันผลิตภัณฑ์ ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.bewellstyle.com/product-warranty  หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของท่าน เพื่อขอรับสิทธิ์รับประกันสินค้า  
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า หากไม่มีการลงทะเบียนในระบบในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่มีหลักฐานการซื้อสินค้ามาแสดง

 

ระยะเวลารับประกันคุณภาพ

ขึ้นอยุ่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ ดังนี้

 • รับประกันชิ้นส่วนไฟฟ้า/กลไกการยก/มอเตอร์ไฟฟ้า 5 ปี (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) ภายใต้การใช้งานปกติและถูกต้องตามจุดประสงค์การใช้งาน ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติ/รอยขีดข่วน/การกระแทก/การสึกหรอจากการใช้งานทั่วไป
 • สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Bewell Warranty Plus (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) จะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันเพิ่มเป็น 10 ปี (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) ทั้งนี้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าก่อนวันที่ 3 สิงหาคม 2564 จะได้รับสิทธิ์ขยายระยะเวลารับประกันเพิ่มเป็น 10 ปี โดยอัตโนมัติ
 • รับประกันชิ้นส่วน ขาเก้าอี้-ล้อและอุปกรณ์โช้คปรับระดับ ระยะเวลา 3 ปี (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) ภายใต้การใช้งานปกติและถูกต้องตามจุดประสงค์การใช้งาน ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติ/รอยขีดข่วน/การกระแทก/การสึกหรอจากการใช้งานทั่วไป
 • รับประกันคุณภาพ 1 ปี (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) ในส่วนของระบบโช้คแก๊สสปริงปรับระดับ ภายใต้การใช้งานปกติและถูกต้องตามจุดประสงค์การใช้งานเท่านั้น ไม่รวมถึงรอยขีดข่วน/การกระแทก/การสึกหรอจากการใช้งานทั่วไป
 • รับประกันคุณภาพ 3 เดือน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) ในส่วนของการใช้งานเมาส์ (ปุ่มกด ลูกกลิ้ง การชาร์จไฟ) ภายใต้การใช้งานปกติและถูกต้องตามจุดประสงค์การใช้งาน ไม่รวมถึงรอยขีดข่วน/การกระแทก/การสึกหรอจากการใช้งานทั่วไป
 • รับประกันคุณภาพของวัสดุ ชาร์โคลเมโมรี่โฟม 3 ปี สำหรับเบาะรองนั่ง-หมอนเมโมรี่โฟมรุ่น ErgoCushion Series
 • รับประกันคุณภาพของวัสดุเมโมรี่โฟม 1 ปี สำหรับเบาะรองนั่ง-หมอนเมโมรี่โฟม รุ่นอื่นๆ
 • การรับประกันครอบคลุมในกรณีที่ วัสดุเมโมรี่โฟมเกิดการเสียหาย ภายใต้การใช้งานปกติ และถูกต้องตามจุดประสงค์การใช้งานเท่านั้น ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ/ภัยธรรมชาติ/รอยขีดข่วน/การกระแทก/การสึกหรอ/การถูกกระทำสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น สัตว์เลี้ยง หรือบุคคล อันก่อให้เกิดความเสียหาย ที่นอกเหนือจากการใช้งานทั่วไป
 • วัสดุเมโมรี่โฟมเกิดการเสียหาย หมายถึง มีการเปลี่ยนแปลงขนาด หรือรูปทรงไปจากปกติ (เกินกว่า 1 cm.) หรือยุบตัวแล้วไม่สามารถคืนรูป จนส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ในสภาพเดิม
 • รับประกันความพึงพอใจ สามารถเปลี่ยนขนาดและรุ่นหมอน ได้ภายใน 15 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) ที่ Bewell Ergonomic Space สาขา ถ.จันทน์เก่า เท่านั้น (กรณีเปลี่ยนเป็นหมอนรุ่นที่แพงกว่า ต้องจ่ายส่วนต่างราคา)
 • รับประกัน 7 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) หากมีการชำรุดเสียหายจากการผลิตหรือการขนส่งเท่านั้น

เงือนไขในการรับประกันสินค้าเพิ่มเติม

 1. เปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วันฟรี (นับจากวันที่ได้รับสินค้า) หากมีการชำรุดเสียหายจากการผลิตเท่านั้น (ทั้งนี้ทั้งนั้น การซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่ จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง on-site service คิดตามระยะทาง) **หากมีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดส่งเองทั้งสิ้น**
 2. การรับประกันคุณภาพสินค้านี้ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิตเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้า หากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดมาจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการใช้งานปกติ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิต และความบกพร่องในการใช้งานของวัสดุ หรือ ชิ้นส่วนต่างๆ
 3. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ (อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้ารวมถึงกรณีที่ไม่อาจเปลี่ยนหรือซ่อมได้)
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวัง อุบัติเหตุต่างๆ การใช้งานแบบผิดวิธี หรือมีสภาพผิดปกติทางรูปทรงจากการใช้งานได้แก่ แตก ,บวม, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ
  • สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี การเสื่อมของวัสดุตามอายุไขการใช้งาน สินค้าขึ้นรา สนิม คราบสกปรกและรอยเปื้อน หรือความเสียหายอันเนื่องจากสัตว์ หรือแมลงเข้าไปทำลาย 
  • สินค้าที่ถูกแกะ ถูกงัด ดัดแปลง ถูกซ่อมแซม
 4. การรับประกันไม่รวมถึงค่าบริการในการซ่อมแซม, ค่าขนส่ง, ค่าขนย้าย และค่าเดินทางในการบริการนอกสถานที่ (ในบางกรณี)
 5. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาของการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันทดแทน
 6. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ในกรณีที่สินค้าเป็นชุด หากเกิดความเสียหายกับชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่มีปัญหาเท่านั้น
 7. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ส่งสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น