[rev_slider_vc alias=”Slider2″]

*ระยะเวลาการรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยสินค้าที่มีระบบไฟฟ้า เช่น มีการใส่ถ่าน หรือ ชาร์จไฟฟ้า รับประกันเป็นเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า  ส่วนสินค้าอื่นๆ รับประกันสินค้าเป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า โปรดดูในรายละเอียดสินค้าแต่ละประเภทที่มีการระบุไว้

[rev_slider_vc alias=”slider”]

* Bewell จะจัดส่งสินค้าใหม่ให้เมื่อได้รับข้อมูลต่างๆครบถ้วนเท่านั้น