ต้อลม Bewell
Read More
life

ต้อลมตัวร้ายกับวัยทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนแก่ก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคต้อลมได้ โดยเฉพาะกับคนวัยทำงานที่ที่ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางมลภาวะต่างๆ ที่เสี่ยงอาจทำให้เกิดโรคนี้ได้อย่างง่ายดาย โดยโรคต้อลมนั้นก็มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มาจาก การที่ดวงตาสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือที่เรียกว่ารังสี UV ซึ่งมีอยู่ในแสงแดดเป็นระยะเวลานาน การที่ดวงตาสัมผัสกับลม ฝุ่น ควัน และความร้อนจนทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตาขาว เกิดอาการตาแห้งบ่อยๆ โดยที่ไม่มีการดูแลรักษา ...

Read more